KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zajęcia w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów

W dniu 24 stycznia 2019 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów, które prowadził Pan mgr inż. arch. Jakub Tomiczek. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była Działalność Izby Architektów RP. Współpraca Architekt – IARP.

Przedmiotem zajęć było przybliżenie studentom tematyki związanej z działalnością Izby Architektów RP jako samorządu zawodowego architektów.

Podczas zajęć omówiono:

  1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (rodzaje uprawnień, podstawa prawna, schemat postępowania kwalifikacyjnego, procedura, zakres wniosku, gdzie pozyskać niezbędne informacje, jak odbyć praktykę zawodową)
  2. Światowy Dzień Architektury – inicjatywa Rady Opolskiej Okręgowej Izby Architektów. Omówienie wydarzeń związanych z ŚDA w Nysie i Opolu w 2018r.
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w praktyce zawodowej.
 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK