KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dyplomy dla laureatów i uczestników XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W auli Collegium Artium PWSZ w Nysie uroczyście wręczono dyplomy za udział w zawodach okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Wszystkich uczestników uroczystości powitał JM Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie. Głos zabrali także prof. dr hab. inż. Adam Rak – przewodniczący Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa, dr inż. Andrzej Marynowicz – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz mgr inż. Antoni Czarny – przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUB. W auli PWSZ w Nysie gościli: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak – wiceprzewodniczący opolskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz członkowie koła terenowego PZITB: Ryszard Świetlikowski, Grzegorz Stępniowski i Andrzej Teper. Spotkanie prowadził mgr inż. Marcin Zdanowicz – z-ca dyrektora Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w Nysie – kierunek architektura.

Wręczenie dyplomów uświetnił wykład specjalny pt: „Zwierzęta też są architektami” wygłoszony przez dra inż. Piotra Opałkę oraz występ Chóru Instytutu Jazzu PWSZ w Nysie pod dyrekcją dr Mariusza Drożdżala. Studenci wykonali trzy utwory: Siyahamba, Shosholoza oraz Adiemus – Karla Jenkinsa. Za nagłośnienie występu zadbali: mgr Cezary Wojciechowski wraz ze studentami specjalności realizacja dźwięku.

Laureaci zawodów okręgowych (okręg południowo-zachodni), którzy zakwalifikowali się do finału centralnego:

  1. Benedykt Mrosek - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu
  1. Paweł Gumuliński - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu
  1. Piotr Poniży - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu
  1. Robert Domin - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
  1. Bartłomiej Podemski - Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu
  1. Tomasz Wieczorek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu
  1. Łukasz Kempa - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu

Celem organizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest m.in.: rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych oraz zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa.

 

 

 
Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK