KontaktAktualności instytutoweAktualności uczelnianePrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

„Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna”

W dniach 13-17.05.2019 r. na kierunku architektura w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyły się międzynarodowe studenckie warsztaty architektoniczne „Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna – River as a user friendly public space”. Zakres tematyczny warsztatów obejmował rewitalizację nabrzeża rzeki Nysy Kłodzkiej. Głównym celem realizacji warsztatów było inicjowanie procesów odnowy jakości przestrzeni publicznej terenów nadrzecznych w Nysie oraz dążenie do kreowania i wydobywania jej pozytywnych wartości estetycznych.

W warsztatach wzięli udział studenci z uczelni następujących krajów: Polska, Ukraina, Kosowo, Turcja oraz Bośnia i Hercegowina. Studenci, podzieleni na 4 grupy projektowe, podjęli się analizy i opracowania koncepcji zagospodarowania terenów nad rzeką. W obrębie nabrzeża rzeki wyróżniono 4 strefy, stanowiące obszary opracowania. Pierwszy z nich to obszar między mostem Bema, a budynkiem elektrowni wodnej. Drugi z terenów znajduje się w sąsiedztwie przystani kajakowej, trzeci to przestrzeń rekreacyjna przy moście Kościuszki, natomiast czwarty jest zlokalizowany po drugiej strony rzeki w okolicy pracowni prof. M. Molendy.

Warsztaty stanowiły połączenie metodologii wywodzących się z różnych dziedzin w celu wypracowania modelu służącego projektowaniu terenów nadrzecznych w miastach – dyskurs między architekturą, urbanistyką, projektowaniem krajobrazu i sztuką. Architekt Eliza Hoxha z Wydziału Architektury Uniwersytetu w Prisztinie w Kosowie podczas jednego z wykładów przedstawiła studentom metodologię “placemaking” w projektowaniu urbanistycznym, polegającą na umiejętności tworzenia miejsc – przyjaznych przestrzeni publicznych.

W ramach warsztatów odbyły się również wykłady związane z problematyką zagospodarowania terenów nadrzecznych. Architekt Eliza Hoxha przedstawiła zagadnienia związane z nabrzeżem rzeki w Mitrowicy w Kosowie, profesor Dukagjin Hasimja z Wydziału Architektury Uniwersytetu w Prisztinie omówił stan zagospodarowania rzek w Kosowie na przykładzie rzeki Terstena w Vushtrri. Natomiast profesor Paola Cannavo z Uniwersytetu Calabria we Włoszech poruszyła m.in. zagadnienia związane z zagospodarowaniem i bezpieczeństwem nabrzeży rzek na przykładzie Tybru w Rzymie.

Warsztaty zakończone zostały oficjalną prezentacją, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Uczelni, uczniowie szkół średnich, a także wykładowcy z uczelni w Kosowie i Włoszech. Prezentacje prac przez poszczególne zespoły projektowe wywołały dyskusję na temat możliwości wdrożenia opracowanych pomysłów. Pierwszą nagrodę przyznano zespołowi w składzie: Weronika Brożyna, Anna Reszke, Martyna Łucja Ryś, Jakub Semczuk, Nataliia Zhuk, Olha Maiboroda, który podjął się zaprojektowania strefy rekreacyjnej w formie plaży miejskiej nad rzeką. Przyznano również wyróżnienie grupie projektowej w składzie: Diturie Ahmeti, Seyda Uzun, Zuzanna Fober, Martin Koj, Paulina Janiuk, Bianka Kucharska, Marta Listowska, która opracowała zagospodarowanie obszaru w sąsiedztwie przystani kajakowej za budynkiem Rektoratu PWSZ w Nysie.

Studentom w trakcie warsztatów wsparcia merytorycznego i konsultacji projektowych udzielali przedstawiciele następujących uczelni:

  • University of Pristina w Kosowie - prof. Violeta Nushi, arch. Eliza Hoxha, Dukagjin Hasimja,
  • University of Calabria we Włoszech - prof. Paola Cannavo, dr arch. Pierfrancesco Celano

Kierunek architektura w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ w Nysie reprezentowali: dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie, dr inż. arch. Agata Pięt, dr inż. arch. Piotr Opałka oraz mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk. 

Realizacja warsztatów była możliwa dzięki wsparciu Burmistrza Nysy, Pana Kordiana Kolbiarza, który objął wydarzenie swoim patronatem oraz zaangażowaniu pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie. 

dr inż. arch. Agata Pięt

Instytut Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK