Kontrast:

Za nami Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektoniczne "Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy- poszukiwanie idei", która odbyła się w PWSZ w Nysie w dniach 27-28.10.2016 roku. 27 referatów wybitnych prelegentów reprezentujących takie dziedziny nauki jak: architektura, urbanistyka, konserwacja zabytków, nauki społeczne, budownictwo zaprezentowało materiały stanowiące punkt wyjścia do panelowej, otwartej, publicznej dyskusji w tematyce konferencji. Nie zabrakło w niej głosu mieszkańców, inwestorów, władz samorządowych, organizacji społecznych, instytucji kultury, środowisk twórczych, ludzi biznesu, studentów oraz gości specjalnych z kraju i zagranicy, w tym Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Lwowskiego, a także z Niemiec, Portugalii czy Turcji. W konferencji i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział ponad 200 osób, a wystąpienia można było śledzić również w ramach transmisji on-line na stronie głównej uczelni.

Organizatorami konferencji były instytucje: Gmina Nysa, Starostwo Powiatowe w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Firma Ram, wydawca miesięcznika "Architektura i Biznes". Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek woj. Opolskiego: Andrzej Buła oraz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Iwona Solisz.

Patronat medialny nad konferencją sprawowały: Miesięcznik "Architektura i Biznes", Radio Opole, TVP Opole, NTO, Fakty Nyskie; Nowiny Nyskie natomiast w gronie sponsorów i partnerów konferencji znalazły się: ES SYSTEM, BIOAGRA, VELUX, VIESSMAN, TATRAN, ALFA-ELEKTRO, a partnerem warsztatów studenckich PHILIPS S.A.

Konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne, w tym w dniu pierwszym PANEL “Nysa- przeszłość i przyszłość"- część I-prowadzony przez: dr inż. arch. Romualda Loeglera, część II-prowadzony przez: prof. dr hab. Jakuba Lewickiego oraz w drugim dniu PANEL “Dziedzictwo kulturowe" prowadzony przez dr Tomasza Drewniaka, doc. PWSZ w Nysie i PANEL “Kreacja miasta" pod przewodnictwem dr inż. arch. Romualda Loeglera.
Wśród 27 referatów wygłoszonych przez architektów, konserwatorów, naukowców i praktyków, inwestorów oraz gości, większość podnosiła tematykę poprawy warunków życia, w ścisłym powiązaniu z troską o ochronę i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, archeologicznego łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej jak również wskazanie działań, zmierzających do ożywienia gospodarczego i społecznego miast, w tym w szczególności miasta NYSA. Kolejnym istotnym celem konferencji było włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania miasta oraz zdefiniowanie kierunków działań promujących Nysę jako miasto atrakcyjne dla inwestorów.
Na podstawie przeprowadzonych dyskusji panelowych oraz przedstawionych referatów opracowano listę postulatów, które przekazane zostaną włodarzom Miasta Nysa i Powiatu Nyskiego jako rekomendacje do dalszych działań. Ponadto z początkiem roku 2017 wydana zostanie monografia zawierająca opracowania z wystąpień i prezentacji w ramach konferencji stanowiąca bogate źródło wiedzy na tematy związane z rozwojem Nysy, jej historią, ale również potencjałem rozwojowym czy opiniami ekspertów z dziedziny architektury
i urbanistyki.

Wydarzenia towarzyszące konferencji:

  • Międzynarodowe warsztaty studenckie połączone z konkursem architektonicznym REVIKRESKA 2016 – od 24.10. do 28.10.2016 r., Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie.

  • Wykład otwarty połączony z koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego - Muzeum Powiatowe w Nysie – "Historia pałacu biskupiego i obecnych zbiorów muzealnych" – uświetniona występem uczniów PSM w Nysie I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego.

  • Nocne zwiedzanie Nysy z przewodnikiem zakończone pokazem iluminacji w Dworze Biskupim.


 

27-28.10.2016 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE
"Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy - poszukiwanie idei"

Zobacz nasz profil na FACEBOOK