Kontrast:

Projekt GENERACJA SMART: Profesjonalny start kariery jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie – Biuro Karier w ramach konkursu Małych Grantów Województwa Opolskiego.

Czas trwania: 01.09.2016r. - 30.11.2016 r.

Beneficjentami projektu są studenci 1. roku z wybranych Instytutu Nauk o Zdrowiu – kierunki Dietetyka, Kosmetologia, Trener Osobisty. Każdy uczestnik skorzysta z warsztatów szkoleniowych, warsztatów coachingowych oraz wizyt studyjnych. Głównym celem projektu jest wyposażenie studentów w umiejętności i narzędzia niezbędne do efektywnego wejścia na rynek pracy.

Łącznie w projekcie weźmie udział 60 osób.

Zobacz nasz profil na FACEBOOK