KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Przyszli TRENERZY OSOBIŚCI, studenci kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka wyruszyli do Francji na warsztaty street WorkOUT’u.

Work OUT jest koncepcją polegającą na spotkaniach młodych ludzi w publicznych miejscach-place zabaw, siłownie zewnętrzne, parki itp. w celu uprawiania sportu. Forma ta pochodzi z USA i zaczyna być coraz bardziej popularna w Europie. Celem takich treningów jest zwrócenie uwagi na fakt, że do uprawiania sportu i aktywności fizycznej nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt czy członkostwo w klubie fitness. Najważniejsza jest motywacja, wiedza i odrobina wyobraźni. Dla street Workout typowe cechy to budowanie zespołów i współpraca nad wspólnym celem.

Życzymy udanego-szczęśliwego i owocnego pobytu wszystkim uczestnikom wyprawy. Wracajcie jeszcze bardziej zmotywowani do nauki i pracy oraz cali i szczęśliwi. Spotkanie, które odbywa się we Francji realizowane jest w ramach programu Erasmus+ Youth Exchange i pilotowane z ramienia uczelni przez kierownika Działu Kontaktów Zewnętrznych mgr Annę Opałkę.

 
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK