KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Uczniowie z Jesenika na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka

W dniu 4 kwietnia br. w murach nyskiej Uczelni zawitali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Jesenika. W ramach wizyty goście mieli okazję uczestniczyć m.in. w prezentacji Instytutu Nauk o Zdrowiu a dokładnie dwóch kierunków: kosmetologia i psychofizyczne kształtowanie człowieka.

Na koniec wizyty goście udali się do hali AZS PWSZ w Nysie, gdzie odbywają się przede wszystkim zajęcia sportowe w ramach kształcenia na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka, na którym uczą się przyszli trenerzy osobiści. Uczniowie z Czech poznali w teorii specyfikę kierunku oraz mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych i pokazach sprawności przygotowanych przez wykładowców i studentów.

 

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK