KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Udział studentów w „I Am Aware” w Luksemburgu

Od 5 do 12 maja 2018r. studenci kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka odbyli kilkudniowe szkolenie pn. "I am Aware".

Obok uczestników z Polski byli również reprezentanci z Luksemburga, Estonii, Słowacji, Danii, Czech oraz Rumunii. Oprócz bardzo owocnego szkolenia był czas na integrację, zabawę, zwiedzanie, wymianę doświadczeń, poglądów oraz szlifowanie języka obcego.

Tego typu wyjazdy cieszą się ogromnym powodzeniem, a możliwe są dzięki przede wszystkim szeroko rozwiniętej w nyskiej Uczelni współpracy zagranicznej, którą gwarantuje Biuro Współpracy Międzynarodowej z mgr Anną Opałką na czele.

 
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK