KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Przyszli trenerzy personalni szkolą się w ramach Nyskiej Akademi Mistrzów, PO WER 3.5

W dniu 10 czerwca 2018 roku w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów mgr Paweł Szewczyk przeprowadził szkolenie dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka, czyli przyszłych trenerów personalnych, z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie.

Spotkanie obejmowało część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej skupiono się m.in. na omówieniu zapotrzebowania na składniki pożywienia uwzględniając różnice wynikające z rodzaju oraz intensywności podejmowanego wysiłku fizycznego. Przedstawiono popularne modele żywieniowe dla wybranych dyscyplin sportowych z uwzględnieniem suplementacji. Szczególną uwagę zwrócono na możliwe ryzyko  zdrowotne związane ze stosowaniem  zanieczyszczonych suplementów diety.

Część praktyczna obejmowała ocenę jakościową posiłków dla sportowca. Podczas komponowania posiłków zwrócono uwagę na ograniczanie produktów i potraw zwiększających ryzyko dyspepsji czynnościowej indukowanej wysiłkiem oraz maksymalizację aktywności syntezy białek mięśniowych.

 

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK