KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Boot Camp

W dniach 24-25 kwietnia br. w ramach programu PO WER 3,5 odbyło się szkolenie Boot Camp, w którym uczestniczyli studenci psychofizycznego kształtowania człowieka, czyli przyszli trenerzy personalni.

Bootcamp to rodzaj treningu na świeżym powietrzu, który wywodzi się z metodologii amerykańskich treningów wojskowych opracowanych na początku XX wieku. Pierwszego dnia szkolenie odbyło się na Stadionie Miejskim, w hali AZS PWSZ Nysa oraz w krytej pływalni. Prowadzącym szkolenie był Pan dr Ryszard Grzywocz (wykładowca katowickiego AWF-u), który przekazał ogromną dawkę wiedzy i doświadczenia. Obok teorii pojawił się bogaty aspekt praktyczny składający się z wielu ciekawych gier i zabawach bootcampowych, które są doskonałą formą aktywności fizycznej dla każdego bez względu na płeć, wiek, sprawność. Studenci z ogromną ochotą uczestniczyli w tego typu aktywności i mimo zmęczenia pragnęli wciąż nowych wyzwań. Część praktyczna pierwszego dnia zakończyła się w krytej pływalni gdzie wykorzystano środowisko wodno-lądowe jako doskonałą formę ćwiczeń w zmiennych warunkach. Drugi dzień szkolenia odbył się nad jeziorem nyskim. Tu do zabaw wykorzystano podłoże trawiaste, betonowe, schody oraz piach. Nie odbyło się też bez spóźnionego Dyngusa bowiem na zakończenie szkolenia studenci sprawdzali czy woda w jeziorze jest mokra 😊

Nad sprawnym przebiegiem szkolenia czuwał mgr Marcin Dykta.

 


Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK