KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Przeżyj przygodę życia. Pracuj na 17 piętrowym statku!!! Firma Steiner zaprasza do rekrutacji.

14 maja br. studenci specjalności trener personalny, studentki kosmetologii oraz uczniowie klasy hotelarskiej z nyskiego Ekonomika mieli możliwość poznania bardzo ciekawej oferty pracy na statkach wycieczkowych. Prowadząca spotkanie, przedstawicielka firmy Steiner, Pani Karolina Wójcik-manager rekrutacji w Polsce opowiedziała jak przebiega rekrutacja do pracy na statkach wycieczkowych, jak wygląda praca i życie na statku, wynagrodzenie oraz odpowiedziała na pytania rozwiewając wszelkie wątpliwości. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia filmów, które pozwoliły wirtualnie zwiedzić statki, które maja nawet 17 pięter, zabierają na pokład ok. 7 tysięcy pasażerów oraz 2 tysiące osób do obsługi, m.in. hotelarzy, barmanów, kosmetyczki oraz trenerów personalnych.

 

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK