KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Trenerzy personalni zakończyli 6 miesięczne płatne praktyki pilotażowe 

Studenci trzeciego roku psychofizycznego kształtowania człowieka zdając pomyślnie egzamin końcowy zakończyli 6 miesięczne praktyki pilotażowe. Praktyka pilotażowa stała się doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności nabytych podczas studiów oraz poznania nowych zagadnień u boku specjalistów z branży fitness. Jak się okazało praktyka otworzyła niektórym studentom drzwi do kariery bowiem część z nich znalazła zatrudnienie w miejscu odbywania praktyki.

Na uwagę zasługuje również fakt, że student za zrealizowanie każdego miesiąca praktyk otrzymywał spore, bo wynoszące 2300zł wynagrodzenie. Jak mówią ten duży zastrzyk gotówki dał im możliwość zrealizowania niektórych działań mających na celu głównie samo dokształcanie, a oszczędności z pewnością pozwolą na lepszy start w kolejnym etapie kształcenia.

 
Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK