KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wraz ze wzrostem zainteresowania wokół zdrowego stylu życia wynikającego z problemów społecznych związanych z nadwagą i chorobami pokrewnymi wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych trenerów personalnych. Według prognoz "The European Health & Fitness Market 2015" za 10 lat ok. 80 mln Europejczyków korzystać będzie z usług fitness. W Polsce rynek fitness rozwija się najszybciej, dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w roku akademickim 2016/2017 uruchomiła unikatowy w skali całego kraju kierunek praktyczny studiów licencjackich: PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA.

Studenci pod okiem wykwalifikowanej kadry przygotowują się do prowadzenia treningów psychofizycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studia dzienne są bezpłatne, a na studenci otrzymują stypendia, m.in. jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe wypłacane przez Burmistrza Nysy wszystkim, którzy podęli naukę na nyskiej uczelni i w związku z tym zamieszkali w Nysie. W trakcie studiów studenci odbywają 13 tygodniową praktykę w kraju lub poza jego granicami w ramach programu ERASMUS+ oraz mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej.

Ponadto Uczelnia prowadzi program 5 dodatkowych kompetencji, dzięki któremu wykształcenie studentów PWSZ w Nysie jest uzupełniane o unikalny zestaw informacji istotnych dla wybranego zawodu. Program dotyczy pilotowania dronów, zakładania firmy, płynnej komunikacji w języku obcym, wyjazdów studyjnych i pierwszej pomocy.

Studenci mają do wyboru dwie specjalności: TRENER OSOBISTY i REKREACJA PSYCHORUCHOWA.

Od trenera personalnego wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin, dlatego studenci nowego kierunku zdobywają przekrojową wiedzę z zakresu roli żywienia i żywności w aktywnym stylu życia i ich wpływie na psychomotorykę i możliwości organizmu oraz o roli suplementacji w sporcie, wiedzę z psychologii, teorii osobowości i poradnictwa psychologicznego. Studenci uczą się, jak motywować do aktywności, negocjować, radzić i wspierać swoich przyszłych klientów, jak organizować i prowadzić zajęcia rekreacyjno-ruchowe dostosowane do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia i zamiłowaniami. Praktyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej zdobywają w udostępnianych przez uczelnię siłowniach, salach fitness, salach gimnastycznych wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt, monitorujący na bieżąco wyniki ćwiczeń. Ponadto studenci mają okazję uczestniczyć w nieobowiązkowych obozach zimowych w Szklarskiej Porębie, brać udział w zajęciach plenerowych, organizować treningi dla studentów innych kierunków i ludzi z miasta.

Studenci, którzy ukończą studia na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka będą mogli pracować w charakterze trenera osobistego w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness, na obozach sportowych i rehabilitacyjnych oraz podjąć studia drugiego stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie
www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK