KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenckie Koło Naukowe Trzymaj Formę


Historia:

Koło zostało utworzone w 2013 roku na prośbę studentów dietetyki i kosmetologii. W 2015 roku w wyniku konkursu, ogłoszonego przez mgr Andrzeja Jaworskiego, wykładowcę na kierunku Architektura powstało logo koła. Od założenia SKN Trzymaj Formę do sierpnia 2016 roku koło działało przy Instytucie Kosmetologii. W wyników zcalenia trzech kierunków: dietetyki, kosmetologii i nowego-psychofizycznego kształtowania człowieka we wrześniu 2016 roku powstał Instytut Nauk o Zdrowiu, do którego przynależy koło Trzymaj Formę, obok koła Naukowego EZIS, Set Point Diet, Antropomotus i Satya. Cieszy fakt, że studenci wymienionych SKN jak również innych działających na Uczelni wspierają się w działaniach, wymieniają doświadczeniami i wspólnie podejmują różne wyzwania nawiązując przy okazji nowe znajomości.

Samarząd:

Opiekun: mgr Ewa Szura

Komitet Koła na rok akademicki 2017/2018:
 • Przewodnicząca: Marlena Budźko, studentka 2 roku na kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka
 • Z-ca Przewodniczącej:
 • Sekretarz/Skarbnik: Adrianna Witalewska, studentka 3 roku na kierunku dietetyka
 • Członkowie koła:
  1. Adam Daria
  2. Dziergas Sonia
  3. Hajduk Patryk
  4. Jakubiec Justyna
  5. Korab Dawid
  6. Mykita Gabriela
  7. Pierz Kamila
  8. Polaczek Małgorzata
  9. Zator Aleksandra
  10. Zimoch Dawid
  11. Zimowska Martyna

Cel:

SKN Trzymaj Formę powstało w celu zgłębiania wiedzy dotyczącej wysiłku fizycznego, psychofizycznego kształtowania człowieka, propagowania zdrowego stylu życia wśród studentów oraz ludzi spoza społeczności akademickiej.

Galeria:

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK