University of Applied Sciences in Nysa invites to the participation in the international conference
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, (BRCDGV-2016)
organized on 26th-27th April 2017.

Main goal of the conference is to provide a platform for professional debate with the participation of experts from around the globe in order to identify & analyse- risks and opportunities in today's global business.

The output of this conference will provide a framework for researchers, business elites and decision makers to uplift the business ties and minimise the risk for creating a world as global village.

The two-days conference is anticipated to be organised in the heart of Central Europe and Polish historical city of Nysa and its results will be finalized by the issuing the scientific publication.

More information: [ PDF ]

Contact: bwm@pwsz.nysa.pl

Registration >>

 

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK