Scientific Committee

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Wrocław University of Economics

prof. dr hab. Andrzej Nowak - University of Applied Sciences in Nysa, Poland

prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala - Opole University of Technology

prof. dr hab. Magdalena Osińska - Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń

prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta - Wroclaw University of Science and Technology, Poland

prof. dr hab. Karol Kukuła - University of Agriculture in Krakow

prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz - WSB University

prof. Daniela Zeca - University of Galati, Romania

Prof. Oksana Stepaniuk- Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania

prof. Vijay Khare - PhD – Univeristy of Pune, India

dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie - University of Applied Sciences in Nysa, Poland

dr hab. Wojeciech Cieśliński, prof. PWSZ w Nysie – University of Applied Sciences in Nysa

dr hab. Mariusz Czekała, prof. PWSZ w Nysie - University of Applied Sciences in Nysa, Poland

dr hab. inż. Zbigniew Zaborowski, prof. PP – Poznan University of Technology

dr Sandeep Pachpande - ASM Group of Institutes, Pune, India

dr hab. Zbigniew Binderman - Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Zymonik Zofia - Wrocław University of Science and Technology

 

Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK