Registration Fee (including conference kit, coffee break, lunches, official dinner, paper publication) Category Amount
Corporate Professionals 450 PLN (c. 100 Euro)
Academicians/Research Scholars 275 PLN (c. 50 Euro )
Students 100 PLN (c. 25 Euro )

Author and co-author both have to pay registration fee.
In the same fee, author can submit two papers.
Fees may be paid by online bank transfer to the university?s account or by debit or credit cards through online.
Paper presentation in Absentia - Author can submit the paper in absentia with additional fee of 25 Euro/ each.
The paper in entitled to published in the journal having ISBAN Number.

Payment details:
Account Holder: University of Applied Sciences in Nysa
Account Number: 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
Bank Name: PKO BP S.A. o/Nysa

Deadline for payment: 17th March 2017

 

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK