Kontrast:

Projekt "Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację którego PWSZ w Nysie otrzymała finansowanie w wysokości 76.020,10 zł. Wartość projektu to 78.373,00 zł

Celem głównym projektu jest nabycie i rozwój kompetencji praktycznych, zawodowych przez studentów PWSZ w Nysie zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Jest skierowany do studentów kierunków:

  • Informatyka (rok III),
  • Finanse i rachunkowość (rok III),
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji (rok III).

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje wsparciem 39 studentów studiów stacjonarnych PWSZ w Nysie, znajdujących się na ostatnim roku studiów z ostatnich dwóch semestrów na wspomnianych wyżej kierunkach.

Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów umiejętności zarówno zawodowe jak i komunikacyjne, przedsiębiorcze, analityczne, informatyczne.


„Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK