Kontrast:

 1. konkurs dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie na przeprowadzenie kursu MS Excel w ramach projektu [ pobierz]
 2. konkurs dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie na przeprowadzenie kursu Adobe Photoshop w ramach projektu [ pobierz]
 3. konkurs dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie na przeprowadzenie kursu Autodesk Inventor Professional w ramach projektu [ pobierz]
 4. konkurs dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie na przeprowadzenie zajęć w grupie projektowej w ramach projektu dla kierunku FiR [ pobierz]
 5. konkurs dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie na przeprowadzenie zajęć w grupie projektowej w ramach projektu dla kierunku Informatyka [ pobierz]
 6. konkurs dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie na przeprowadzenie zajęć w grupie projektowej w ramach projektu dla kierunku ZiIP [ pobierz]
 7. konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów kompetencyjnych dla kierunku FiR [pobierz]
 8. konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów dla kierunku FiR [pobierz]
 9. konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów kompetencyjnych dla kierunku ZiIP [pobierz]
 10. konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów dla kierunku ZiIP [pobierz]
 11. konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów kompetencyjnych dla kierunku Informatyka [pobierz]
 12. konkurs dla pracodawców - praktyków na przeprowadzenie zajęć w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów dla kierunku Informatyka [pobierz]

„Podniesienie kompetencji zawodowych studentów PWSZ w Nysie
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.
Zobacz nasz profil na FACEBOOK