KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W dniach 24-25 maja 2018 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa II Nyskie Forum Bezpieczeństwa ,,Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa". Konferencja organizowana jest przez Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Urząd Miasta Nysy.

Ideą Forum jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy nauką, biznesem, przedstawicielami władz państwa, przedstawicielami samorządu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, organizacji pozarządowych oraz ludzi stojących na czele strategicznych zakładów pracy oraz państwowych jednostek organizacyjnych i innych organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w różnych dziedzinach. To także zebranie specjalistów z różnych obszarów dla stworzenia pełnego obrazu zagrożeń oraz systemów ochrony i obrony.

Podczas Forum poruszona będzie problematyka obszarów, dla których rozwiązanie ma kluczowe znaczenie istoty bezpieczeństwa. Omawiane będą współczesne problemy dotyczące zagrożeń na szczeblu lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym a także podjęta zostanie próba znalezienia dla nich rozwiązań faktycznych i prawnych.

Jako efekt spostrzeżeń prelegentów oraz przeprowadzonych dyskusji powstanie publikacja będąca nie tylko zbiorem dorobku tej konferencji, ale także wskazane zostaną w niej najważniejsze współcześnie kierunki dla poprawy bezpieczeństwa wymagające intensywniejszych prac oraz kontynuacji spotkań w przyszłości. W ramach Forum zostanie również powołana Rada Doradców przy Staroście Nyskim.

Forum jest skierowane nie tylko dla uczestników konferencji, ale również z racji miejsca jej przeprowadzenia - do studentów oraz młodzieży ze szkół średnich jako przyszłych strażników bezpieczeństwa w swoim środowisku oraz w ramach edukacji bezpieczeństwa.

PROGRAM (pobierz PDF)

 
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK