KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta SKN BWN w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Opolu

Dnia 17 maja 2018 członkowie Studenckiego Koła Naukowego BWN, działającego przy Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, wzięli udział w wizycie studyjnej w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Opolu.

Studenci zwiedzając laboratorium kryminalistyczne zapoznali się z jego funkcjonowaniem i dowiedzieli się jak pracują poszczególne wydziały laboratorium. Pierwszy był wydział daktyloskopii, następnie wydział chemiczny, daktyloskopii z systemem AFIS, sztabu policji, a na koniec studenci mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na symulatorze znajdującym się na strzelnicy w podziemiach komendy.

 

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK