KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Podsumowanie Konferencji

Konferencja III Nyskie Forum Bezpieczeństwa to cykliczne spotkania naukowców i praktyków z całej Polski. Tegoroczna edycja poświęcona była problematyce Zrównoważonego rozwoju w aspekcie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Podczas dwudniowych obrad głos zabrało 18 mówców, którzy poruszyli całe spektrum spraw dotyczących problemów zakreślonych tematyką konferencji.

W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki polskiej z Panem prof. zw. dr hab. Januszem SZTUMSKIM, prof. zw. dr hab. Bogdanem SZULCEM oraz pracownicy naukowi uczelni polskich specjalizujący się w problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, absolwenci oraz studenci. Efektem konferencji będzie materiał pokonferencyjny, który będzie istotny zarówno dla władz samorządowych, jako wyzwanie do realizacji potrzeb mieszkańców, ale także będzie ważnym źródłem bibliograficznym dla naszych studentów.

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK