KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

UWAGA! JUŻ JEST NOWA SPECJALIZACJA
NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE: P E N I T E N C J A R Y S T Y K A!

Jeśli myślisz o pracy w Służbie Więziennej, jeśli czujesz powołanie do dbania o porządek publiczny i bezpieczeństwo w naszym kraju oraz chcesz studiować w atrakcyjnych warunkach pośród ludzi czujących podobnie jak Ty- to już dziś czekamy na Ciebie w INSTYTUCIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PWSZ w Nysie!

W ramach specjalności penitencjarystyka oprócz przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego student zapozna się w ramach kierunków specjalizacyjnych z zagadnieniami charakterystycznymi dla tej specjalności. Pozna zagadnienia z zakresu m.in. organizacji polskiego systemu penitencjarnego, prawnych podstaw resocjalizacji, ochrony i bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, zarzadzania nimi, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pragmatyki Służb Więziennych. Wiedza z tego obszaru bezpośrednio przydatna jest osobom zatrudnionym w jednostkach penitencjarnych, ale także pozwala na zdobycie dodatkowej wiedzy osobom, które zamierzają podjąć pracę lub pracują w charakterze kuratorów zawodowych i społecznych oraz pracowników socjalnych. Stanowić tym samym będzie okazję dla zdobycia nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy w dziedzinach pokrewnych z tymi w których zawodowo się realizują.

W Opolu utworzony jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, a w całym województwie działa szereg podległych jemu jednostek w postaci zakładów karnych (Nysa, Głubczyce, Brzeg, Kluczbork, Strzelce Opolskie, Opole, Sieraków Śląski), oddziałów zewnętrznych (Grodków, Turawa) aresztów śledczych (w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu oraz Prudniku). Pozwoli to absolwentom studiów na efektywne poszukiwanie pracy w regionie bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Już na etapie procesu kształcenia powstanie możliwość praktycznego przygotowania do zawodu poprzez udział w praktykach organizowanych w jednostkach penitencjarnych".

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK