KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document
PRACOWNICY: POKÓJ TELEFON KONSULTACJE E-MAIL/WWW
Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
dr hab. Janusz Fałowski,
prof. PWSZ w Nysie
E107 774091677
Z-ca dyrektora:
dr Janusz Kawalec
E207 774091678 24.06 godz. 9-10
25.06 godz 9-10
04.07 godz. 10-11.30
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Romuald Jończy E207 774091678
dr hab inż. Marek Kulisz
prof. PWSZ w Nysie
E107 774091677 19 VI - godz. 8.00-9.30
24 VI - godz. 8.30-10.00
4 VII - 15.00-16.30
urlop od 1.08 do 20.09
prof. dr hab. Andrzej Misiuk    
ADIUNKCI:
dr Grzegorz Chmielewski E207 774091678
dr Tadeusz Iwanek E207 774091678 24.06 godz. 11-11.45
oraz
02.07 godz. 13.00-13.45
dr Grzegorz Kwaśniak E107 774091677
WYKŁADOWCY:
dr Winicjusz Karwowski E2 774091678
mgr Marek Makówka E207 774091678 poniedziałek od godz. 8.00-10.00
mgr Dariusz Bednarz E103
mgr Józef Barcik E102   18.06 - 10.00-12.00
25.06 - 10.00-12.00
2.07 - 10.00-12.00
mgr Mirosław Rasławski E103   18-06 godz. 12.00-13.30
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK