KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document
PRACOWNICY: POKÓJ TELEFON KONSULTACJE E-MAIL/WWW
Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
dr hab. Janusz Fałowski,
prof. PWSZ w Nysie
E107 774091677
Z-ca dyrektora:
dr Grzegorz Chmielewski
E207 774091678 20.06. godz. 11.00-13.00
26.06.godz. 11.00-13.00
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. Romuald Jończy E207 774091678
dr hab inż. Marek Kulisz E107 774091677 22.06 godz 8.00-9.00
29.06 godz. 14.00-15.00
6.07 godz. 9.00-10.00
prof. dr hab. Andrzej Misiuk    
STARSI WYKŁADOWCY:
dr Tadeusz Iwanek E207 774091678 22.06 godz. 16.30-18.00
28.06 godz. 11.00-12.30
niestacjonarni 30.06 godz. 9.00-10.30
dr Grzegorz Kwaśniak E107 774091677
WYKŁADOWCY:
dr Winicjusz Karwowski E2 774091678
dr Janusz Kawalec E207 774091678 18.06 godz. 8.30-10.00
27.06 godz. 8.30-10.00
mgr Marek Makówka E207 774091678
mgr Dariusz Bednarz E103
mgr Józef Barcik E102   poniedziałek i czwartek godz. 9.00-10.00
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK