Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

PWSZ w NYSIE ERASMUSOWY NUMBER ONE

Z niedawno przesłanego uczelniom podziału środków Programu ERASMUS na mobilność akademicką wynika, że PWSZ w Nysie utrzymuje pozycję  numer JEDEN wśród uczelni swojego typu w Polsce  pod względem otrzymanych środków na współpracę międzynarodową w Programie ERASMUS i uzyska w roku akademickim blisko 200 000 EUR na ten cel (wyjazdy na studia i praktyki, wyjazdy na wykłady, szkolenia zagraniczne kadry, kursy intensywne). W sumie tylko 4 PWSZ-ty w Polsce uzyskały dotację powyżej 100 000 EUR, z tym, że miejsce drugie to kwota 130 000 EUR. Również ogłoszony w maju 2013 ranking PERSPEKTYW, w kategorii umiędzynarodowienia stawia PWSZ w Nysie w czołówce.

Powyższy fakt wcale nie dziwi gdyż Uczelnia w sferze międzynarodowości rozwija się nadzwyczaj dynamicznie. I nie chodzi tu tylko o Program ERASMUS.

20 kwietnia 2013 r. zakończył się projekt CONSARCH 2 - druga edycja międzynarodowych intensywnych warsztatów Programu LLP ERASMUS poświęconych konserwacji zabytków w architekturze, które Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zorganizowała w partnerstwie z Instytutem Sztuki Wyspa, Instytutem Nowej Kultury Industrialnej oraz Politechniką Gdańską. Projekt zrealizowany został pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Wzięło w nich udział blisko 50-ciu studentów architektury oraz ponad 20 wykładowców i ekspertów z następujących Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (POLSKA) - koordynator projektu, Politechnika Gdańska (POLSKA), Hochschule Lausitz/Cottbus (NIEMCY), Universita Della Calabria (WŁOCHY), Ecole Nationale Superieure D'architecture de Strasbourg (FRANCJA), University of Granada (HISZPANIA).

Dopiero co niedawno PWSZ w Nysie poinformowała o podpisaniu nowego porozumienia o współpracy z Uczelnią Nguyen Tat Khanh University w WIETNAMIE zakładającego opracowywanie wspólnych programów studiów, projektów edukacyjnych i badawczych, a już widać kolejne rezultaty tej współpracy. Podczas corocznych Dni Nysy PWSZ w Nysie gościć będzie profesor Vuong Thanh Son, wice president i zarazem Dziekan Wydziału Informatyki uczelni w Wietnamie.

Na tym jeszcze nie koniec bo oprócz studentów zagranicznych, których na przyszły rok już w tym momencie zgłosiło się około 60 osób z takich krajów jak: Hiszpania, Portugalia, Turcja, Niemcy, do Nyskiej Alma Mater coraz chętniej przyjeżdżają wykładowcy i naukowcy z Uczelni partnerskich. Do końca roku akademickiego 2012/13 będzie ich jeszcze gościło w Nysie ponad 20 osób (między innymi z Turcji, Hiszpanii, Ukrainy, USA czy  Wietnamu). Uczelnia oczekuje też bardzo egzotycznej wizyty wieńczącej trwające od pewnego czasu  próby nawiązania współpracy z egipskim stowarzyszeniem non-profit EASEDCU z siedzibą w Kairze, zajmującym się wsparciem absolwentów uczelni wyższych wstępujących na rynek pracy, rozwojem zasobów ludzkich oraz szeroko pojętą tematyka przeciwdziałania bezrobociu oraz udzielająca wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. W delegacji składającej się z trzech przedstawicieli tejże instytucji znajdzie się między innymi wice prezydent ds. Edukacji stowarzyszenia Pan Farag Nasr Malak. Delegacja, oprócz spotkań oficjalnych z Władzami Uczelni, Włodarzami Miasta oraz Dyrektorem Urzędu Pracy w Nysie, zwiedzi tez Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie oraz powstające przy nyskiej Alma Mater Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych.

Pozostaje nam mocno trzymać kciuki za Nyską Uczelnię, która dziedzictwo kulturowe i potencjał naukowy naszego regionu promuje już nie tylko na kontynencie europejskim.

 

Anna Opałka
Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych

Opublikowano: 10-05-2013

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK