Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Ubezpieczenie dla beneficjentów Programu Erasmus+

Ubezpieczenie dla studentów i pracowników PWSZ w Nysie wyjeżdżających na stypendium do jednego z krajów Europy.

Od dnia 01 lipca 2018 do dnia 30 czerwca 2019 wszyscy studenci wyjeżdżający na studia i pracownicy wyjeżdżający na szkolenia i w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ do jednego z krajów starego kontynentu będą objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy Open Bussines Travel.

Okres ochrony będzie zgodny z umową na wyjazd studenta, bądź pracownika (tj. na czas wskazany w tejże umowie). W podstawie ubezpieczenia są m.in. koszty leczenia i assistance do 100 000 zł w tym m.in hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne, transporty medyczne, zakup lekarstw, transport ubezpieczonego do kraju, transport zwłok do kraju, wizyta członka rodziny, pomoc tłumacza, pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań; odpowiedzialność cywilna do 100 000 zł, czy następstwo nieszczęśliwych wypadków do 20 000 zł.

Zakres polisy ubezpieczeniowej - PDF
Ogólne warunki ubezpieczenia - PDF

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK