Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

VII edycja Dnia Kultury Amerykańskiej i Brytyjskiej w Nysie już za nami!

Tegoroczne Anglojęzyczne Formy Artystyczne obejmowały trzy konkursy skierowane do różnych grup docelowych. Do udziału w konkursie plastycznym – formy przestrzenne pn. "Kraje Anglojęzyczne – kultura i sztuka" zaproszone zostały klasy IV-VII szkół podstawowych, konkurs muzyczny – teledysk  "Małe formy muzyczne" skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych, natomiast konkurs "Anglojęzyczne Formy Artystyczne” przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych. Wydarzeniu towarzyszył występ muzyczny studentów Instytutu Jazzu pod kierunkiem mgr. Mariusza Drożdżala, a także wiele innych atrakcji przygotowanych przez studentów filologii angielskiej działających w Studenckim Kole Naukowym "Active Minds" oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

Jak co roku konkursy cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży. Na konkurs plastyczny wpłynęło 30 prace ze szkół podstawowych z gminy Nysa:

Jury konkursowe w składzie:

 • Pani mgr inż. Michał Kaczmarzyk - Instytut Architektury i Urbanistyki – przewodniczący jury
 • Pan mgr Andrzej Jaworski - Instytut Architektury i Urbanistyki,
 • Pan Łukasz Gadomski - CBEKZ

Wybrało następujących Laureatów konkursu plastycznego:

 • Dominik Kowalik – ZSP Meszno - I miejsce,
 • Marcelina Tokarczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach - II miejsce,
 • Arkadiusz Orawiec  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w  Nysie - III miejsce,
 • Oliwia Litwin – ZSP w Niwnicy - wyróżnienie,
 • Mateusz Lorenc  - ZSP w Niwnicy – wyróżnienie,
 • Paweł Rzitka – Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie – wyróżnienie.

Laureatami konkursu muzycznego zostali:

 • Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie za teledysk „Little Snowflake” - I miejsce,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie za teledysk „Last Christmas”-  wyróżnienie.

Kolejną dziedziną konkursową były Anglojęzyczne Formy Teatralne prezentowane przez młodych aktorów sztuki teatralnej. Ocenie podlegała jakość artystyczna przedstawienia, zaangażowanie młodych aktorów, poprawność językowa/wymowa, scenografia i stroje. W Jury zasiadali:

 • Pani dr Anna Konieczna z Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie - przewodnicząca Jury,
 • Pani dr Alina Bryll z Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie,
 • Pani Magdalena Ratajczak-Leszczyńska reprezentująca COURT PARK GALLERY,
 • Pani Dagmara Bojda z Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie. 

Laureatami konkursu teatralnego zostały grup z:

 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Carolinum" w Nysie - "Santa's cookie problem" - I miejsce,
 2.  Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie "Harry Potter and Santa Claus Hat"- II miejsce,
 3. Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie "Adventures of Robin Hood" – II miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział!

W ramach tegorocznej edycji Dnia Kultury Amerykańskiej i Brytyjskiej w Nysie odbył się także wykład otwarty skierowany do nauczycieli języka angielskiego pn. " Christmas session – zbiór pomysłów na lekcje świąteczne dla uczniów ", który poprowadziła Pani Marzena Tyburska z Wydawnictwa Oxford University Press.

Partnerzy wydarzenia:

 • Hotel Court Park
 • Grupa Otmuchów
 • Oxford University Press
 • Pearson Central Europe

Szczególne podziękowania składamy osobom zaangażowanym w organizację całego wydarzenia, w tym szczególne podziękowania dla Pani dr Anny Koniecznej i Studenckiego Koła Naukowego "Active Minds". Sponsorom dziękujemy za ich wkład i ufundowanie cennych nagród rzeczowych dla laureatów.

 


Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK