Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Warsztaty URBAN DENSITY LAB - LVIV 2018

W dniach 15-21 kwietnia 2018 r. we Lwowie odbyły się międzynarodowe warsztaty studenckie, zorganizowane w ramach projektu URBAN DENSITY LAB - LVIV 2018.

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim we Lwowie, reprezentowanym przez Juliana Czaplinśkyjego– głównego architekta miasta Lwowa  oraz Vienna Technische Universitet z Austrii, Lvivska Politechnika Narodnaja we Lwowie z Ukrainy, Branderburische Technische Universitet Cottbus z Niemiec i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie z Polski, udało się zorganizować warsztaty dla, ponad czterdziestu studentów i 13 tutorów.

Studenci reprezentowali następujące kraje: Ukrainę, Niemcy, Chiny, Austrię, Polskę, Rosję, Turcję, Szwecję, Słowację, Rumunię, Włochy i Bułgarię.

Uczestnicy warsztatów URBAN DENSITY LAB - LVIV 2018 podjęli do opracowania koncepcyjnego, związanego z rewitalizacją zdegradowanej przestrzeni miejskiej, dwa tematy:

  1. koncepcję rewitalizacji tkanki miejskiej kwartału “Lastivka coop"
  2. rewitalizację postindustrialnego kwartału miejskiego fabryki "Baczewskiego"  zlokalizowanego w bezpośrednim pobliżu centrum miasta Lwowa.

Pracę podzielono pomiędzy dwie grupy tematyczne. Temat roboczo nazwany "garażami" opracowywało 6 grup po mniej więcej 4 uczestników w grupie (2 ukraińskich i 2 obcokrajowców z różnych uniwersytetów). Podobnie temat roboczo nazwany "cable cab" podjęły do opracowania 3 grupy.

Bardzo intensywną pracę rozpoczęto prezentacją miasta, przedstawioną przez architekta miejskieg Juliana Czaplińskiego (Chaplinskyj), następnie wizją lokalną obu kwartałów. Analiza miasta w sposób ponadprzeciętny zorientowała uczestników w skali problemu wizytowanych miejsc i pozwoliła energicznie zabrać się do opracowania idei projektowych.

Równocześnie we wszystkich grupach stale toczyła się dyskusja dotycząca rozwiązań, zapisywana w każdy możliwy sposób. Studenci pracowali znanymi sobie metodami roboczymi, przede wszystkim opierając się na rysunkach odręcznych i modelowaniu przestrzeni na modelach roboczych. Praca była przerywana prezentacjami roboczymi, po nich wymianą uwag i poglądów.

Organizatorzy świetnie przygotowali bazę dla warsztatów - między innymi tworząc w dużej skali dwa modele terenów otaczających kwartały (cięte laserowe ze sklejki) oraz wydawnictwo przedkonferencyjne w formie publikacji pdf, która zawierała wszystkie potrzebne do procesu projektowego materiały, m.in. dogłębne analizy, przykłady rozwiązań podjętych wcześniej w ramach konkursów architektonicznych lub prac studenckich.

W efekcie siedmiodniowej pracy studentów, tworzących pod kierownictwem i opieką merytoryczną zaproszonych wykładowców w dziewięciu międzynarodowych grupach roboczych, powstało tyleż niezależnych koncepcji zagospodarowania obydwu zdegradowanych przestrzeni Lwowa.

Prezentacja finalna efektów spotkania zakończona została dyskusją, z której bezsprzecznie wynikało zadowolenie z osiągniętych wyników. Był to dla zgromadzonej kadry naukowej dobry prognostyk na przyszłą współpracę pomiędzy uniwersytetami, a dla studentów fantastyczny czas spotkań w międzynarodowym środowisku.

Na specjalne uznanie w oczach oceniających zasłużyli studenci reprezentujący I i II rok studiów stacjonarnych studenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie. Okazało się, że pomimo tego, iż byli najmłodszymi uczestnikami warsztatów, wykazali się już bardzo wysoką intuicją projektową, a przede wszystkim umiejętnościami szybkiego nawiązywania kontaktów w grupie, co w pracy warsztatowej jest jedną z głównych cech. Prawdopodobnie wypływ na to miała swoboda posługiwania się językiem obcym, którą to cechę większość studentów polskich posiadała. Całe warsztaty prowadzone były w języku angielskim.

Opiekę nad merytoryczną stroną warsztatów i koordynacją spotkania ze strony Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie zapewnił dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, doc. PWSZ w Nysie. Studentów wspierał  cennymi uwagami dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie, który dzielił się posiadaną wiedzą dotyczącą m.in. aspektów planistycznych i architektonicznych.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele poniższych instytucji:

Vienna Technische Universitet z Austrii (Wiedeński Uniwersytet Techniczny) reprezentowali:
Prof. Andreas Hofer,
Lecturer Christian Gigler,
Dr Norbert Trolf.

Lvivska Politechnika we Lwowie z Ukrainy (Lwowski Uniwersytet Narodowy) reprezentowali:
Prof. Bohdan Cherkes,
Prof. Halyna Petryshyn (współpraca Lwów - Cottbus - Nysa),,
Dr Roman Krushelnytskyy (współpraca Lwów - Cottbus - Nysa),
Dr Anton Kolomyeytsev,
Dr Olcha Kryvoruchko,
Asist. Solomiya Konyk.

Brandenburg University of Technology Cottbus - Senftenberg:

Prof. Markus Otto

Assist. Monique Jüttner

 

Lviv City Counsil - City Architect - Architekt Miejski miasta Lwów reprezentował
Julian Chaplinskyy.

PWSZ w Nysie, Instytut Architektury i Urbanistyki reprezentowali
Dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof.  PWSZ w Nysie
Doc. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski (współpraca Lwów - Cottbus - Nysa).

a także studenci I, II i III roku: 
Kasper Obierzyński III rok,
Martyna Kowalska  III rok,
Weronika Brożyna II rok,

Maja Łaski II rok,

Nazar Boichuk II rok,

Paulina Iwan I rok.

Wyjazd polskiej grupy był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

doc. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski

 


Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK