Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wyjazd szkoleniowy pracowników BWM na Ukrainę

W dniach 23-27 kwietnia 2018 r. pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej mgr Elżbieta Boruch oraz mgr Dagmara Bojda w ramach programu Erasmus+ K107 zrealizowały mobilność do National Ivan Franko University Lviv na Ukrainie. 

Głównym celem wyjazdu było omówienie zasad ogólnej współpracy obu Uczelni, zasad realizacji programu Erasmus+, procedur i dokumentów związanych z realizacją programu. W ramach delegacji odbyło się spotkanie z pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej oraz koordynatorem wydziałowym Panią Olhą Ivanyshyn, na którym omówiono zasady działania tamtejszego biura współpracy międzynarodowej oraz ogólne regulacje i przepisy dotyczące wymiany studenckiej, w tym przede wszystkim zasady związane z rekrutacją studentów.

W ramach wizyty we Lwowskim Uniwersytecie poza przedstawieniem pracownikom BWM oferty i zaplecza dydaktycznego uczelni, w tym również wizyty studyjnej na terenie gmachu uniwersytetu połączonej z lekcją historii w uczelnianym muzeum, odbyło się spotkanie z Dziekanem Wydziału Filologii Panem dr Wlodymyrem Sulym oraz Panią prof. Allą Paslawską podczas, którego rozmawiano na temat dalszej współpracy pomiędzy uczelniami, wspólnych projektów i możliwości zwiększenia mobilności studentów. Ponadto odbyły się spotkania z pracownikami Katedry Filologii Germańskiej Panem prof. Bohdanem Maksymčukiem oraz Panią doc. Lyubov Vitalish, na których rozmawiano o współpracy pomiędzy Instytutami, jak również organizowaniu wspólnych konferencji. Ważnym tematem rozmów były wizyty w ramach tzw. visiting professors, z których Pani prof. Alla Paslawska jako pierwszy pracownik Uniwersytetu Lwowskiego zrealizowała w PWSZ w Nysie. Pracownicy BWM spotkali się także z Panią Ulyaną Potyatynyk, która gościła w PWSZ w Nysie podczas niedawno zakończonego tygodnia szkoleniowego pn. International Staff Training Week.

Ponadto korzystając z pobytu we Lwowie pracownicy PWSZ w Nysie spotkali się także z przedstawicielami drugiej partnerskiej uczelni – Lviv Politechnic National University. Spotkanie z Panią prof. Nataliyą Hots, Nataliyą Rozhankivską oraz Panią Maryaną Zhuravel pracownikami Centrum Międzynarodowej Edukacji, które zajmuje się programem Erasmus+ dotyczyło omówienia wzajemnej współpracy połączonej z możliwościami jej poszerzenia dla nowych kierunków. Ważnym elementem spotkania było wyznaczenie spójnych procedur rekrutacji w ramach akcji K107, wskazując, iż ważnym elementem procesu jest przejrzystość zasad i konieczność równości szans programu Erasmus+ dla wszystkich pracowników i studentów z wydziałów objętych umową bilateralną.

Pani Nataliyą Rozhankivską dodatkowo przedstawiła bogatą historię i kulturę zarówno Politechniki Lwowskiej, jak również samego Lwowa połączoną z wizytą na Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich – ważnym punktem polskiej historii na mapie miasta, gdzie spoczywają wybitni obywatele i obrońcy Rzeczpospolitej Polskiej.

Kolejnym elementem mobilności na Ukrainę była wizyta w Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Podczas jednego dnia pobytu w Tarnopolu zostało zorganizowane spotkanie zarówno z Panią Prorektor Tatianą Vitenko, jak również kierownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej dr Valeriy Lazaryuk i jego współpracownikami. Spotkania zorganizowane zostały przez pracowników Wydziału Finansów – Panią Nataliię Bazhanovą, Panią prof. Olenę Panukhnyk, Panią Irynę Markovych oraz Panią Ganna Malynych, które realizowały już mobilności do PWSZ w Nysie i owocnie współpracują z nyską uczelnią na płaszczyźnie naukowej.

Wyjazd był cenny zarówno pod względem zawodowym dzięki licznym spotkaniom, wymianie doświadczeń, możliwości bezpośredniej konsultacji pracy osób zajmujących się programem Erasmus+ w aż trzech uczelniach partnerskich oraz wyznaczeniu wspólnych celów dalszej współpracy, jak również pod względem kulturowym. Podczas tych zaledwie kilku dni pracownicy PWSZ w Nysie mieli okazję poznać kulturę wschodnich sąsiadów, która tak bardzo związana jest z kulturą polską, zobaczyć przepiękną architekturę Lwowa, jak również na żywo obejrzeć przedstawienie we Lwowskiej Operze.

 Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK