Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Spotkanie biznesowe Indo-European Centre przy PWSZ w Nysie

10 maja 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Indo-European Education Foundation zainaugurowały działalność Indo-European Centre przy PWSZ w Nysie. Odbyło się to w trakcie spotkania z władzami regionu oraz przedstawicielami biznesu, które miało na celu zapoznanie przedsiębiorców z potencjałem i możliwościami  rozwoju współpracy z rynkiem indyjskim.

Indo-European Centre stawia sobie za cel stworzenie pomostu między Polską, Indiami i Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Regionu Opolskiego i Dolnego Śląska. Cel ten będzie realizowany przez współpracę akademicką z partnerskimi uczelniami z Indii oraz szereg działań edukacyjnych i spotkań biznesowych. Indie nieprzypadkowo znalazły się na rządowej liście pięciu strategicznych kierunków ekspansji, a polscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele form i mechanizmów wsparcia państwa dla działalności na rynku indyjskim – od programów promocji (np. „Go India”) po instrumenty finansowe, w tym ubezpieczenia i kredyty eksportowe.

„W ramach projektu utworzenia punktu konsultacyjnego Indo-European Centre potencjał dydaktyczny, naukowy i organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zostanie wykorzystany do inkubacji i rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami regionu nyskiego oraz indyjskimi firmami i instytucjami. Liczymy, że efektem współpracy, poza wsparciem rozwoju otoczenia gospodarczego i społecznego Uczelni, będzie także dalsza internacjonalizacja procesu kształcenia, badań naukowych oraz ich praktycznego wykorzystania” – powiedział dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie - Prorektor ds. nauki i rozwoju.

Gospodarka Indii rozwija się w tempie 7% PKB, czyli najszybciej spośród członków G20. Szacuje się, że jeszcze przed 2030 r. Indie prześcigną Chiny pod względem liczby mieszkańców, ale również staną się trzecią gospodarką globu. Wiele państw wykorzystuje ten moment, by zwiększyć swoją obecność na tym rynku. Także Polacy właśnie zaczęli go odkrywać, o czym świadczą stale rosnące obroty handlowe pomiędzy oboma krajami. Dziś to już około 3 mld dolarów, a za chwilę mają sięgnąć 5 mld dolarów.

„Mając na uwadze potencjał regionu oraz kilkuletnie już doświadczenie PWSZ w Nysie we współpracy z Indiami będziemy wzmacniać i intensyfikować działania zmierzające do pogłębiania i budowania nowych relacji pomiędzy Polską a Indiami z wykorzystaniem dobrej współpracy środowiska akademickiego z przemysłem” – powiedział dr Pradeep Kumar, Prezes Fundacji oraz wykładowca PWSZ w Nysie.

W spotkaniu uczestniczył Honorowy Konsul Indii we Wrocławiu, Pan Kartikey Johri, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władze Nysy, lokalne organizacje biznesowe oraz przedsiębiorcy z regionu Opolszczyzny i Dolnego Śląska.

O trafności inicjatywy i zapotrzebowania ze strony biznesu świadczy fakt, że już w trakcie pierwszego spotkania pojawiły się konkretne projekty i potrzeby ze strony biznesu. Władze Nysy zmierzać będą do zaprezentowania oferty inwestycyjnej miasta na rynku indyjskim oraz rozmawiać w kwestii wsparcia przedsiębiorców zarówno polskich jak i indyjskich w nawiązaniu współpracy gospodarczej i handlowej. Warte podkreślenia jest również bardzo duże otwarcie i czynny w spotkaniu Banku Gospodarstwa Krajowego - instytucji działającej w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiedzialnego za rozwój współpracy międzynarodowej i posiadającej doświadczenie w partnerstwach polsko-indyjskich.

Jako potwierdzenie priorytetowego traktowania przez stronę polską i indyjską  stosunków gospodarczych pomiędzy naszymi krajami świadczy fakt organizacji dniu 14.05.2018  “India-Poland Economic Forum” które odbywa się w ramach Europejskiego Kongresu Ekonomicznego (EEC) w Katowicach.

Więcej: http://www.ieef.pl/news/183-The-European-Economic-Congress-EEC-in-Katowice

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu z  Indo-European Centre przy PWSZ w Nysie. http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=33

 


Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK