Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

24.05.2018 Międzynarodowa Konferencja: „Język i Kultura jako wyzwania w edukacji wyższej" Sesja 2

W dniu 24.05.2018 r. w Sali 201 bud. A  PWSZ W Nysie  odbędzie się druga część sesji naukowych w ramach Konferencji: „Język i Kultura jako wyzwania w edukacji wyższej" (Language and Culture as a Challenge in Higher Education) zorganizowanej przez Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie.

Główne zagadnienia poruszane podczas konferencji:

  • Bieżące wyzwania w procesie internacjonalizacji Uczelni Wyższych
  • Rozwiązania programowe dla studentów zagranicznych oraz oferta kursów dla studentów przygotowujących się do wyjazdów na stypendia
  • Narracja akademicka w językach angielskim I niemieckim I nauczanie pisania w językach obcych
  • Transfer treści kulturowych w humanistyce
  • Przykłady dobrych praktyk w temacie komentarza do tekstów naukowych z różnych dyscyplin akademickich 
  • Słownictwo akademickie w tekstach naukowych - Academic Word List.
  • Zagadnienia tłumaczeń tekstów naukowych.
  • Zagadnienia bieżące w dziedzinie Programów studiów tłumaczeniowych
  • Kompetencje lingwistyczne studentów I pracowników
  • Bieżące koncepcje w lingwistyce (contrastive linguistics) I nauka drugiego języka obcego 

W pierwszej części, która odbyła się 19.04.2018 roku wzięło udział ponad 50 uczestników, w tym goście zagraniczni, kadra dydaktyczna Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie, nauczyciele z nyskich szkół średnich oraz studenci.  

Więcej: http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=6&ak=31,6889,0

Program części drugiej konferencji: pobierz PDF

Serdecznie zapraszamy!

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK