Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta delegacji z Indii w PWSZ w Nysie

W dniu 15.05.2018 JM Rektor PWSZ w Nysie Prof. Przemysław Malinowski spotkał się z delegacją z Indii, która odwiedziła PWSZ w Nysie przy okazji udziału w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Katowicach The India – Poland Economic Co-operation Forum. Doing business with modern India.

Więcej: http://www.ieef.pl/news/183-The-European-Economic-Congress-EEC-in-Katowice

Goście zapoznali się między innymi z ofertą dydaktyczną i potencjałem badawczym Uczelni, bazą materialną i możliwościami współpracy biznesowej pomiędzy instytucjami i firmami w obydwu krajach. Ponadto, w Aulii RCTWITI PWSZ w Nysie, odbył się również wykład otwarty w języku angielskim Prof. Vijay Khare, Ph.D. z Indii oraz panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości, w którym między innymi wzięli udział studenci PWSZ w Nysie.

  • Prof. Vijay Khare, Ph.D. ( Stypendysta Fullbrighta), Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Obrony i Studiów Strategicznych Profesor Uniwersytetu Savitribai Phule Pune w Indiach, Dyrektor Centrum Międzynarodowego, Dyrektor Yashwantrao Chavan National Center of International Security and Defence Analysis (YC-NISDA)
  • Mukund Sarda, Dean, Faculty of Law, Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University), New College, Pune, India
  • K. C. Tyagi, Member of Rajaya Sabha, Bihar, India
  • Adish C. Aggarwala, President, International Council of Jurists; Chairman, All India Bar Association; Senior Advocate, Supreme Court of India;
    Ex. Additional Advocate General of Government of Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Haryana and Punjab, India
  • Jagdish Jha, Adviser to Medical Council of Bihar (DMCH); Assistant Professor, Department of Pathology, Medical College, Darbhanga, Bihar, India
  • M. A. Sayeed, Former Principal Law Secretary & R.L.A., M. S.; Member of the Maharashtra State Human Rights Commission, Mumbai, India
  • Mohammad Sharif, Principal, New Law College, Pune, India

Delegacja z Indii spotkała się również z Biurem Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie oraz koordynatorem IEEF przy PWSZ w Nysie - Panią mgr Anną Opałką. Rozmowa dotyczyła między innymi procedur i planów związanych z realizacją Programu Erasmus+ w kolejnym roku akademickim.
Przedstawiciele strony hinduskiej wyrazili wolę współpracy z funkcjonującym przy Uczelni IEEF Centre oraz otoczeniem społeczno-ekonomicznym PWSZ w Nysie oraz gotowość wsparcia w zakresie organizacji wszelkich działań zmierzających do rozwinięcia tej współpracy. W najbliższych planach są kolejne wizyty szkoleniowe, wykłady, praktyki i staże dla studentów z Polski i Indii oraz wspólne konferencje międzynarodowe. W perspektywie da to studentom PWSZ w Nysie szerokie możliwości rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia w kontekście globalnym.

Więcej o współpracy PWSZ w Nysie z Indiami: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=33

 

 
Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK