Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu w Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences

W dniach 14-18 maja 2018 roku pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie: dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec i dr n. zdr. Jagoda Rydelek odwiedziły w ramach programu Erasmus + Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences.

Poprowadzono wykłady dla studentów studiów I stopnia z zakresu dietetyki i żywienia człowieka. Tematyka wykładów obejmowała zagadnienia związane z przedstawieniem wyników badań pilotażowych w zakresie szacowania wielkości porcji oraz zagadnienia dotyczące podziału wód mineralnych, znaczenie wody dla organizmu, ocena wiedzy i nawyków żywieniowych wśród młodzieży gimnazjalnej z powiatu nyskiego.

Podczas wizyty odbyły się spotkania z koordynatorem programu ERASMUS + Mgr. Janą Bemova, a także z Panią Dziekan PhD Janą Semotamova oraz innymi pracownikami Wydziału. Serdecznie dziękujemy pracownikom za tak miłe przyjęcie, a studentom za aktywne uczestnictwo w wykładach.

Dr Jagoda Rydelek

 


Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK