Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dni Europejskie z udziałem studentów zagranicznych

28 marca 2019 r. studenci zagraniczni studiujący w PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmusa+ wzięli udział w Dniach Europejskich zorganizowanych przez Diecezjalną Szkołę Podstawową w Nysie.

Podczas wizyty w diecezjalnej szkole studentkami z Francji -  Adelle Berthoud, Niemiec - Lisa Kollien, Kosowa - Vlera Murtezi, Ukrainy - Nataliia  Zhuk oraz z Czech - Klara Studena i Eliska Fortova przeprowadziły liczne prezentacje na temat swoich krajów i związanych z nim kultury, uczyły dzieci podstaw swoich ojczystych języków oraz tańców narodowych.  Studentki pokazały także uczniom różnice i podobieństwa pomiędzy tracjami i zwyczajami z ich krajów macierzystych, a Polską. 

Studentki realizują w PWSZ w Nysie studia w ramach programu Erasmus+. Studiują na takich kierunkach jak: filologia angielska, filologia germańska, pielęgniarstwo, dietetyka i architektura. 

 

 


Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK