Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Wizyta partnerska z Istanbul Kültür University

W dniach 25-29.03.2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie gościliśmy Panią İlaydą Ülkü z Istanbul Kültür University.

Wizyta została zorganizowana na podstawie umowy bilateralnej Programu Erasmus+ miedzy obiema Uczelniami w celu podtrzymania i rozwinięcia dotychczasowych kontaktów, a przede wszytskich w celu ralizacji zajęć przez Panią İlaydą Ülkü.

Podczas wizyty w PWSZ w Nysie nasz gość przeprowadził zajęcia dla studentów kierunku archiktura na temat odnawailnych źródeł energii na przykładzie wiatraków i farm wiatorwych.  Dodatkowo  Pani İlayda Ülkü uczestniczyła w zajęciach praktycznych prowadzonych przez mgr Jacka Tomasiaka oraz spotkała się m.in. z dr. inż. Mariuszem Kołosowskim - Prorektorem ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Nysie, jak również z dr Piotrek Chwastykiem - Dyrektorem RCTWITI przy PWSZ w Nysie. W trakcie spotkań omówiono ogólne zasady funkcjonowania Uczelni, pełną ofertę skierowaną do studentów zagranicznych studiujących w PWSZ w Nysie w ramach programów wymiany akademickiej, w tym programu Erasmus+ oraz plany na poszerzenie współpracy pomiędzy uczelniami.

PWSZ w Nysie cieszy się dużym zainteresowaniem studentów z Istanbul Kültür University, którzy każdego  roku przyjeżdżają do naszej Uczelni aby realizować stypendium Erasmus+ na kierunkach: architektura, zarządzanie inżynieria produkcji, informatyka, finanse i rachunkowość oraz filologia angielska.

Więcej informacji o Istanbul Kültür University: https://www.iku.edu.tr/

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK