Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta partnerska w Grecji

W dniach 18-22.03.2019 starszy wykładowca Instytutu Finansów - dr Joanna Szczepańska odwiedziła Athens University of Economics and Business. Wyjazd zrealizowany został w ramach programu Erasmus+. Jego celem była m.in. wymiana doświadczeń w zakresie procesu kształcenia, jak również wzmocnienie współpracy dotyczącej wymiany studentów i realizowania przez nich zajęć poza macierzystą uczelnią.

Podczas pobytu dr J. Szczepańska zwiedziła campus uniwersytetu, jak również odwiedziła International Relations Office, gdzie odbyło się spotkanie z Vasiliki Papavasiliou. Poruszono kwestie formalne związane z wymianą studentów.

Podczas pobytu zostały również zrealizowane spotkania z Efthimios Demirakos  – adiunktem w dziedzinie rachunkowości oraz George Chalamandaris – adiunktem w dziedzinie finansów. Poruszono kwestie dotyczące programu kształcenia studentów w zakresie finansów i rachunkowości, uznawalności przedmiotów realizowanych przez studentów podczas Erasmusowych wyjazdów, procesu dyplomowania oraz realizacji praktyk zawodowych.

 Spotkania były bardzo owocne i z pewnością przełożą się na wzmocnienie współpracy między PWSZ w Nysie a Athens University of Economics and Business.

 

 
Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK