Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Seminarium: Rezultaty Projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE

W dniu 6 maja roku 2019 w  Uniwersytecie Warszawskim zorganizowane zostało krajowe seminarium upowszechniające pn.: Rezultaty Projektu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne REALISE „Realising the potential of the international mobility of staff in higher education”.
PWSZ w Nysie została zaproszona do projektu w charakterze partnera stowarzyszonego, którego rolą, oprócz wsparcia bieżących działań projektowych, będzie również testowanie i upowszechnienie rezultatów wypracowanych w czasie jego trwania.
Uczelnię reprezentowała mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych oraz Biura Współpracy Międzynarodowej, która poproszona została o zaprezentowanie swoich doświadczeń jako uczestnik różnych typów mobilności oraz korzyści z nich płynących dla uczestnika oraz instytucji wysyłającej.

Partnerzy projektu:  https://realise-erasmusplus.fr/content/université-paul-valéry-montpellier-3

Strona projektu:  https://realise-erasmusplus.fr/

Prezentacje ze spotkania:  https://app.box.com/s/3kpe8rlw9mhui3guz0veox45d1tlfgsi/folder/76213794474

Program: załącznik 1

 

Podręcznik:“Erasmus+ Staff Mobility Handbook of Good Practices”
https://realise-erasmusplus.fr/content/handbook-good-practices

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK