Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Wizyta partnerska na Litwie

W dniach 29.04-03.05 2019 w ramach programu Erasmus pracownik Instytutu Finansów  dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj odwiedziła Wydział Ekonomiczny Klaipeda State University of Applied Sciences - uczelni partnerskiej PWSZ w Nysie. 

Adiunkt naszej uczelni przeprowadziła 8 godzin zajęć warsztatowych z zakresu zarzadzania finansami  ze studentami wydziału ekonomicznego studiów licencjackich. Odbyło się również spotkanie z prof. Sabiną Jurkaitienė -Kierownikiem działu finansów i rachunkowości, którego celem było omówienie dalszej współpracy oraz analiza programów kształcenia obu Uczelni.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK