Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta partnerska na Litwie

W dniach 29.04-03.05 2019 w ramach programu Erasmus pracownik Instytutu Finansów  dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj odwiedziła Wydział Ekonomiczny Klaipeda State University of Applied Sciences - uczelni partnerskiej PWSZ w Nysie. 

Adiunkt naszej uczelni przeprowadziła 8 godzin zajęć warsztatowych z zakresu zarzadzania finansami  ze studentami wydziału ekonomicznego studiów licencjackich. Odbyło się również spotkanie z prof. Sabiną Jurkaitienė -Kierownikiem działu finansów i rachunkowości, którego celem było omówienie dalszej współpracy oraz analiza programów kształcenia obu Uczelni.

 
Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK