Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

"Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna"

Studenci z Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Turcji, Ukrainy oraz Polski wzięli udział w międzynarodowych warsztatach architektonicznych „Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna – River as a user friendly public space” organizowanych na kierunku architektura w Instytucie Nauk Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Zakres tematyczny warsztatów obejmował rewitalizację nabrzeża rzeki Nysy Kłodzkiej. Głównym celem realizacji warsztatów było inicjowanie procesów odnowy jakości przestrzeni publicznej terenów nadrzecznych w Nysie oraz dążenie do kreowania i wydobywania jej pozytywnych wartości estetycznych.

Studenci, podzieleni na 4 grupy projektowe, podjęli się analizy i opracowania koncepcji zagospodarowania terenów nad rzeką. W obrębie nabrzeża rzeki wyróżniono 4 strefy, stanowiące obszary opracowania. Pierwszy z nich to obszar między mostem Bema, a budynkiem elektrowni wodnej. Drugi z terenów znajduje się w sąsiedztwie przystani kajakowej, trzeci to przestrzeń rekreacyjna przy moście Kościuszki, natomiast czwarty jest zlokalizowany po drugiej strony rzeki w okolicy pracowni prof. M. Molendy.

Warsztaty stanowiły połączenie metodologii wywodzących się z różnych dziedzin w celu wypracowania modelu służącego projektowaniu terenów nadrzecznych w miastach – dyskurs między architekturą, urbanistyką, projektowaniem krajobrazu i sztuką. Architekt Eliza Hoxha z Wydziału Architektury Uniwersytetu w Prisztinie w Kosowie, podczas jednego z wykładów, przedstawiła studentom metodologię “placemaking” w projektowaniu urbanistycznym, polegającą na umiejętności tworzenia miejsc – przyjaznych przestrzeni publicznych.

W ramach warsztatów odbyły się również wykłady związane z problematyką zagospodarowania terenów nadrzecznych. Architekt Eliza Hoxha przedstawiła zagadnienia związane z nabrzeżem rzeki w Mitrowicy w Kosowie, profesor Dukagjin Hasimja z Wydziału Architektury Uniwersytetu w Prisztinie omówił stan zagospodarowania rzek w Kosowie na przykładzie rzeki Terstena w Vushtrri. Natomiast profesor Paola Cannavo z Uniwersytetu Calabria we Włoszech poruszyła m.in. zagadnienia związane z zagospodarowaniem i bezpieczeństwem nabrzeży rzek na przykładzie Tybru w Rzymie.

Warsztaty zakończone zostały oficjalną prezentacją, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, nyskiej Uczelni, uczniowie szkół średnich, a także wykładowcy z uczelni w Kosowie i Włoszech. Prezentacje prac przez poszczególne zespoły projektowe wywołały dyskusję na temat możliwości wdrożenia opracowanych pomysłów. Pierwszą nagrodę przyznano zespołowi w składzie: Weronika Brożyna, Anna Reszke, Martyna Łucja Ryś, Jakub Semczuk, Nataliia Zhuk, Olha Maiboroda, który podjął się zaprojektowania strefy rekreacyjnej w formie plaży miejskiej nad rzeką. Przyznano również wyróżnienie grupie projektowej w składzie: Diturie Ahmeti, Seyda Uzun, Zuzanna Fober, Martin Koj, Paulina Janiuk, Bianka Kucharska, Marta Listowska, która opracowała zagospodarowanie obszaru w sąsiedztwie przystani kajakowej za budynkiem Rektoratu PWSZ w Nysie.

Studentom w trakcie warsztatów wsparcia merytorycznego i konsultacji projektowych udzielali przedstawiciele następujących uczelni:

  • University of Pristina w Kosowie - prof. Violeta Nushi, arch. Eliza Hoxha, Dukagjin Hasimja,
  • University of Calabria we Włoszech - prof. Paola Cannavo, dr arch. Pierfrancesco Celano

Kierunek architektura w Instytucie Nauk Technicznych PWSZ w Nysie reprezentowali: dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie, dr inż. arch. Agata Pięt, dr inż. arch. Piotr Opałka oraz mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk. Realizacja warsztatów była możliwa dzięki wsparciu Burmistrza Nysy - Kordiana Kolbiarza, który objął wydarzenie swoim patronatem oraz zaangażowaniu pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK