Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

22-25.05.2019 Lizbona, Międzynarodowe seminarium
„Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions. Promoting best practices in Impact & Dissemination”

W dniach 22-25 maja 2019 roku w Lizbonie w Portugalii zorganizowane zostało międzynarodowe seminarium „Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions. Promoting best practices in Impact & Dissemination”. Organizatorem wydarzenia była portugalska Narodowa Agencja programu Erasmus+ , a współoganizatorami włoska i polska NA.

Tematyka wydarzenia związana była z wpływem Programu Erasmus+ na internacjonalizację sektora szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa zawodowego. PWSZ w Nysie reprezentowała Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych i BWM Pani Anna Opałka, która  została poproszona o udział w panelu dyskusyjnym na temat „Approaches to the internationalization of VET and HE institutions" oraz do moderacji grupy roboczej „Internationalization strategies”. Wyjazd w całości sfinansowany został przez polską NA programu Erasmus+ . 

Oprócz udziału w seminarium przedstawicielka PWSZ w Nysie wzięła również udział w oficjalnym spotkaniu w Ambasadzie Polskiej w Lizbonie ze studentami polskimi przebywającymi obecnie na stypendiach w Portugalii oraz ze studentami portugalskimi, którzy planują wyjazd do Polski lub właśnie z niego powrócili. Spotkanie okazało się świetna okazją do wymiany opinii i doświadczeń związanej z pobytem na stypendiach w Polsce oraz Portugalii. 

Podczas seminarium w Lizbonie zastosowano następujące metody i formy pracy: 

1. Okrągłe stoły

 • Approaches to the internationalization of VET and HE institutions
 • Impact of VET and HE internationalization on academic recognition of studies and internships
 • RoundTable best practice projects

2. Grupy robocze

 • Internationalization strategies
 • Cooperation Networks
 • VET and ECHE Charters
 • Recognition
 • Project impact

 Oczekiwania wobec wydarzenia to przede wszystkim: 

 • Wymiana doświadczeń związanych z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego
 • Zdobycie informacji na temat działań w ramach edukacji zawodowej oraz możliwych form współpracy w programie Erasmus+
 • Poszerzenie sieci kontaktów międzyinstytucjonalnych i indywidualnych
 • Zapoznanie się z instytucją organizatora wydarzenia
 • Nawiązanie nowych partnerstw w ramach przyszłych projektów i programów oraz praktyk zawodowych

 W ramach wydarzenia Pani Anna Opałka przede wszystkim zapoznała  się z funkcjonowaniem instytucji VET w zakresie programu Erasmus+ oraz  ewentualnymi punktami stycznymi z nyską Uczelnią, które mogłyby być zalążkiem wspólnych działań i projektów w przyszłości. Udział w seminarium był również okazją do nawiązania kontaktów z uczelniami wyższymi biorącymi udział w projekcie jak również z instytucjami VET  i reprezentantami Agencji Narodowej programu w Portugalii  i zaprezentowania PWSZ w Nysie jako Partnera w ramach przyszłych projektów dla zainteresowanych instytucji.

Strona projektu i program: http://informatica155.wixsite.com/tcalisboa/agenda

 


Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK