Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Lipiec 2014 - Nowy Regulamin Organizacji Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie (.pdf)


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU ORAGNIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

Załącznik nr 1 Wzór ogólnego porozumienia o współpracy w języku polskim
Załącznik nr 2 Wzór ogólnego porozumienia o współpracy w języku angielskim
Załącznik nr 3 Wzór umowy bilateralnej Program Erasmus
Załącznik nr 4 Wniosek o delegację zagraniczną dla pracowników PWSZ w Nysie
Załącznik nr 5 Karta rekrutacyjna dla studentów PWSZ w Nysie
Załącznik nr 6 Learning Agreement for Traineeship
Załącznik nr 7 Protokół z postępowania kwalifikacyjnego
Załącznik nr 8 Learning Agreement for Studies
Załącznik nr 9 Wzór umowy na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus Plus
Załącznik nr 10 Wzór umowy na wyjazd na praktyki/staże w ramach programu Erasmus Plus
Załącznik nr 11 Wniosek o dodatkowe dofinansowanie
Załącznik nr 12 Transcript of Records
Załącznik nr 13 Grade Chart
Załącznik nr 14 Individual Teaching Programme
Załącznik nr 15 Individual Training Programme
Załącznik nr 16 Wzór umowy na wyjazd w celu prowadzenia zajęć oraz celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus Plus
Załącznik nr 17 Confirmation - Teaching Mobility
Załącznik nr 18 Confirmation - Training Mobility

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYNARODOWĄ
  "Uchwała nr 75/2004/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie"
  Uchwała nr 73/2004/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia osoby Koordynatora Programów Międzynarodowych w PWSZ w Nysie"
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – link
  ZARZĄDZENIE NR 27/2014 W SPRAWIE POWOŁANIA UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS PLUS ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W PWSZ W NYSIE NA LATA 2014-2020.
Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2012    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK