Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Co to jest Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Program powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.
Trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będące równocześnie członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski pod dwoma postaciami: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwany także funduszem norweskim.

Cele programu

  • Fundusz norweski przyczynia się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.
  • Zwiększa mobilność studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami.
  • Rozszerza współprace instytucjonalną i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.

Możliwości wyjazdu

a) Mobilność studentów:

  • wyjazdy studentów w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w obrębie jednego roku akademickiego. Dodatkowo możliwość uczestniczenia w intensywnym kursie językowym;
  • wyjazdy na praktyki zawodowe do współpracujących instytucji/firm na okres od 3 do 12 miesięcy w obrębie jednego roku akademickiego. Dodatkowo możliwość uczestniczenia w intensywnym kursie językowym.

b) Mobilność pracowników:

  • wyjazdy kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na okres od 1 dnia do 6 tygodni,
  • wyjazdy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji w celach szkoleniowych od 1 dnia do 6 tygodni (uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, staż towarzyszący - "work shadowing").

Szczegółowe informacje na temat Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego dostępna są na stronie www.fss.org.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK