Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

GMACH GŁÓWNY
im. Christopha Scheinera

Budynek A

ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa

Dział Kontaktów Zewnętrznych PWSZ w Nysie
pokój
telefon / fax
e-mail
mgr Anna Opałka - Kierownik 111
(I piętro)
+48 77 409 08 62
fax: +48 77 409 11 59
anna.opalka@pwsz.nysa.pl

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS

 

Kierownik administracyjny Centrum Badawczo-edukacyjnego Konserwacji Zabytków przy PWSZ w Nysie (www.cbekz.pwsz.nysa.pl)

centrumkonserwacji@pwsz.nysa.pl

Koordynator Punktu EuroIndia Polska przy PWSZ w Nysie (www.euroindia.pwsz.nysa.pl)

euroindia@pwsz.nysa.pl
Koordynacja prac poszczególnych biur, kwestie formalne dotyczące realizowanych programów i projektów (wnioskowanie, finanse, raporty i rozliczenia), współpraca z NA FRSE i innymi instytucjami zewnętrznycmi, koordynacja, planowanie i monitoring internacjonalizacji uczelni, przyjmowanie odwołań od decyzji administracyjnych w ramach Działu, koordynacja zawierania nowych umów o współpracy zagranicznej, pozyskiwanie środków zewnętrznych na współpracę, administracja i finanse CBEKZ, współpraca z koordynatorami współpracy międzynarodowej w Instytutach, korespondencja zewnętrzna , pełna koordynacja wszelkich działań w ramach programu Erasmus+, FSS, POWER, Leonardo da Vinci i innych zwiazanych ze współpraca z partnerami zagranicznymi.

 

GMACH GŁÓWNY
im. Christopha Scheinera

Budynek A

ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa

Biuro Współpracy Międzynarodowej
oraz Punkt EuroIndia przy PWSZ w Nysie
pokój
telefon / fax
e-mail
mgr Dagmara Bojda
110
(I piętro)
+48 77 409 08 56
fax: +48 77 409 11 59
 • Obsługa wykładowców i pracowników wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ (KA-103 i KA-107)
 • Obsługa studentów przyjeżdżających na studia i praktyki Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i innych Programów Obsługa wszelkich procedur finansowych BWM (współpraca z Kwesturą)
 • Obsługa systemu FRSE w zakresie wnioskowania i raportowania oraz systemu sprawozdawczości MOBILITY TOOL
 • Organizacja cyklicznych kursów języka polskiego dla obcokrajowców dla studentów Programu Erasmus +
 • Obsługa administracyjna DOUBLE DIPLOMA
 • Promocja programu Erasmus + w Uczelni oraz uczelni za granicą
 • Opracowywanie materiałów promocyjnych, graficznych w ramach DKZ
 • Realizacja innych projektów, szkoleń, wizyt studyjnych, warsztatów i konferencji DKZ
 • Obsługa wszelkich baz danych, aplikacji wspierających działania DKZ
 • Bieżąca aktualizacja strony internetowej BWM i FB BWM w języku angielskim
 • Poszukiwanie miejsc praktyk zagranicznych i staży absolwenckich dla studentów i absolwentów PWSZ w Nysie
mgr Elżbieta Boruch
110
(I piętro)
+48 77 409 08 56
fax: +48 77 409 11 59
 • Obsługa współpracy z UKRAINĄ (promocja, współpraca instytucjonalna, programy i projekty)
 • Organizacja cyklicznych kursów języka polskiego dla obcokrajowców (Ukraina)
 • Obsługa administracyjna FSS- Programu Stypendialnego i Szkoleniowego
 • Obsługa rekrutacji, spraw organizacyjnych i monitoring studentów wyjeżdżających na studia i praktyki Programu ERASMUS+ (KA-103 i KA-107) oraz innych Programów
 • Obsługa OLS „Online Linguistic Support„ egzaminy i kursy językowe Erasmus+
 • Obsługa programu TUTOR i współpraca z Domem Studenckim
 • Koordynacja współpracy ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi Powiatu Nyskiego : warsztaty, prezentacje, wizyty studyjne, praktyki, projekty
 • Bieżąca aktualizacja strony internetowej BWM i FB BWM w języku polskim
 • Koordynacja aktualizacji oferty edukacyjnej i zajęć dla obcokrajowców w PWSZ w Nysie w ramach Programu Erasmus +
 • Promocja programu Erasmus + w Uczelni oraz Uczelni za granicą
 • Realizacja innych projektów (w tym AFA), szkoleń, wizyt studyjnych, warsztatów i konferencji DKZ
 • Obsługa wszelkich baz danych, aplikacji wspierających działania DKZ
 • Wsparcie obsługi studentów przyjeżdżających na studia Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i innych Programów
mgr Ewelina Hajduk
109
(I piętro)
+48 77 409 11 72
fax: +48 77 409 11 59
bwm@pwsz.nysa.pl
ewelina.hajduk@pwsz.nysa.pl
 • Ewidencja dokumentacji, archiwizacja, obsługa korespondencji bieżącej oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów
 • Koordynacja uznawalności akademickiej studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+ (KA-103 i KA-107) (współpraca z Prorektorem ds. Dydaktyki oraz Dziekanatami)
 • Koordynacja rozliczeń z tytułu prowadzenia zajęć ze studentami Programu ERASMUS+
 • Koordynacja Spraw formalnych i organizacyjnych związanych z programem VISITING PROFESSORS
 • Obsługa Programu POWER dla studentów w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych
 • Obsługa zamówień publicznych i zapytań ofertowych w zakresie zamawianych usług i produktów
 • Obsługa współpracy z UKRAINĄ – STUDENCI (promocja, rekrutacja, immatrykulacja, sprawy administracyjne, obieg dokumentacji)
 • Obsługa obcokrajowców w pełnym cyklu kształcenia oraz koordynacja aktualizacji oferty edukacyjnej, terminów i procedur rekrutacyjnych
 • Promocja programu Erasmus + w Uczelni oraz uczelni za granicą
 • Wsparcie obsługi studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających na studia Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i innych Programów
 • Realizacja innych Projektów (w tym NFN), szkoleń, kursów językowych, wizyt studyjnych, konkursów, warsztatów i konferencji DKZ

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK