Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Program Dwunarodowego polsko - niemieckiego kierunku studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universität realizowany jest od roku akademickiego 2008/2009.

W ramach programu Double Dipolma studenci obu uczelni realizują część studiów (dwa semestry) w uczelni partnerskiej, odbywają zagraniczne praktyki zawodowe oraz podnoszą swoje kwalifikacje językowe z zakresu języka niemieckiego (Polacy) oraz języka polskiego (Niemcy). Kończąc program studenci uzyskują niemiecki tytuł Bachelor of Arts oraz polski tytuł Inżynier Architekt.

Międzynarodowy charakter studiów stwarza szerokie spektrum możliwości, pozwala doskonalić znajomość języka niemieckiego, zapewnia nabycie umiejętności artystycznych, technicznych i twórczych. Umożliwia również poznanie ludzi z różnych zakątków świata oraz zdobycie cennego doświadczenia ułatwiającego zdobycie pracy zawodowej w kraju i za granicą.

Tok studiów w ramach program Double Diploma

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK