Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Regulamin Organizacji Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie (.pdf)

Spis załączników do Regulaminu Organizacji Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie:

Załącznik nr 1 Wzór ogólnego porozumienia o współpracy w języku polskim
Załącznik nr 2 Wzór ogólnego porozumienia o współpracy w języku angielskim
Załącznik nr 3 Wzór umowy bilateralnej Program Erasmus+
Załącznik nr 4 Protokół z postępowania kwalifikacyjnego studentów
Załącznik nr 5 Learning Agreement for Studies
Załącznik nr 6 Learning Agreement for Traineeship
Załącznik nr 7 Karta rekrutacyjna dla studentów PWSZ w Nysie
Załącznik nr 8 Wzór umowy na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+
Załącznik nr 9 Wzór umowy na wyjazd na praktyki/staże w ramach Programu Erasmus+
Załącznik nr 10 Wniosek o dodatkowe dofinansowanie
Załącznik nr 11 Grade Chart
Załącznik nr 12 Individual Teaching Programme
Załącznik nr 13 Individual Training Programme
Załącznik nr 14 Protokół z postępowania kwalifikacyjnego pracowników
Załącznik nr 15 Wzór umowy na wyjazd w celu prowadzenia zajęć oraz celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+
Załącznik nr 16 Confirmation - Teaching Mobility
Załącznik nr 17 Confirmation - Training Mobility


UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYNARODOWĄ
  "Uchwała nr 75/2004/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie"

  Uchwała nr 73/2004/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia osoby Koordynatora Programów Międzynarodowych w PWSZ w Nysie"
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – link
  ZARZĄDZENIE NR 27/2014 W SPRAWIE POWOŁANIA UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS PLUS ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W PWSZ W NYSIE NA LATA 2014-2020.
Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK