KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

dr Beata Całyniuk wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Dietetyki 

Polskie Towarzystwo Dietetyki ma nowe władze, w których dr n. med. Beata Całyniuk pełni funkcję wiceprezesa.

Polskie Towarzystwo Dietetyki powstało w Krakowie w 1986 roku. PTD zrzesza dietetyków dyplomowanych – posiadających dyplom szkół medycznych o kierunku dietetyka lub wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki lub zdrowia publicznego o specjalności dietetyka lub żywienie człowieka. Od roku 2009 Zarząd Główny PTD mieści się na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem działalności PTD jest m.in. podnoszenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie dietetyki, edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie oraz współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej.

Dr Beata Całyniuk jest cenionym wykładowcą naszej uczelni na kierunku dietetyka od początku jego istnienia. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Set Point Diet”, którego członkowie pod Jej opieką zrealizowali wiele cennych inicjatyw badawczych.

Gratulujemy wyboru.

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK