KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Obrona pracy doktorskiej Pani mgr Jagody Rydelek - pracownika Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie

W dniu 19 lutego 2018 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Jagody Rydelek - pracownika Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie, pt: „Szacowanie wielkości porcji produktów i potraw w badaniach żywieniowych”.

Promotorem pracy była Pani dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska–Niedworok, prof. PWSZ w Nysie, a recenzentami pracy Panie: prof. dr hab. Maria Wardas, SUM oraz dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. PWSZ w Nysie. 

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance tytułu naukowego doktora nauk medycznych! 

Pracownicy INoZ

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK