KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu w Palacky University in Olomouc 

W dniach 12-16 lutego 2018 roku pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie: dr n. med. Beata Całyniuk i  dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec odwiedziły w ramach programu Erasmus + Palacky University in Olomouc Faculty of Health Sciences.

Panie prowadziły wykłady dla studentów studiów I stopnia z zakresu żywienia człowieka. Tematyka wykładów obejmowała zagadnienia związane z oceną stanu odżywienia pacjentów, zasadami żywienia ludzi starszych oraz zaleceniami co do spożycia płynów dla ludzi zdrowych i chorych.

Podczas wizyty odbyły się spotkania z koordynatorem programu ERASMUS + Ireną Jedličkova oraz pracownikami Wydziału: doc. PhDr Heleną Kisvetrova, mgr Lenką Šáteková.

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK