KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W dniach 16-17.03.2018 roku odbyła się we Wrocławiu 3rd International Conferece „Man – Food – Health” organizowana przez wrocławskie uniwersytety: Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny.

W konferencji uczestniczyli także pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie Pani prof. wizytująca Marta Habanova (Slovak University of Agriculture in Nitra) oraz Pani prof. Joanna Wyka. Panie wygłosiły referaty pt. The measurement and evaluation of subfractions of cholesterol and other lipids pa-rameters in blood serum oraz Żywność fermentowana –  znaczenie dla zdrowia.

Konferencja była okazją do wymiany naukowych doświadczeń oraz nawiązania ściślejszych kontaktów pomiędzy krajowymi i zagranicznymi uczelniami. 

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK