KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wykładowcy INZ uczestniczą w XXVI Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym
pt. Żywność i  Żywienie Człowieka – kierunki rozwoju

W dniach 12-15 września 2018 roku w Białymstoku odbyło się XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne pt. Żywność i  Żywienie Człowieka – kierunki rozwoju, które zostało zorganizowane przez Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Ogólnopolską Sekcję Bromatologiczną Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Zespół Higieny Żywności i Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN oraz Zespół Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN.Tematy wiodącymi były: ocena jakości żywności i żywienia, bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, żywność i żywienie a nowotwory, suplementy diety oraz przetwórstwo żywności a jakość zdrowotna.

W konferencji uczestniczyli pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu: dr Ewa Malczyk, dr Marta Misiarz, mgr Ewa Szura oraz dr hab. Joanna Wyka, prof. PWSZ w Nysie, która ponadto pełniła funkcję moderatora sesji dotyczącej oceny jakości żywienia. Uczestniczki sympozjum zaprezentowały swoje prace naukowe, które opublikowano w kwartalniku Bromatologia i Chemia Toksykologiczna.

Sympozjum stało się okazją do wymiany doświadczeń naukowych w miłej i przyjaznej atmosferze.

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK